Entry-header image

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Firma realizuje projekt pt. Rozszerzenie zakresu działalności DARIUSZ KUJAWA HANDEL DETALICZNY I HURTOWY, celem walki z COVID-19

Cele szczegółowe realizacji projektu:

– wprowadzenie do oferty całkowicie nowych usług budowlanych (nowe PKD)

– zmniejszenie kosztów stałych w pensjonacie, w szczególności zużycia wody, dzięki zakupieniu zbiornika na wodę opadową, która będzie wykorzystywana m.in. do podlewania roślinności.

Całkowita wartość projektu: 369 000,00

Wydatki kwalifikowalne: 300 000,00

Dofinansowanie: 240 000,00

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.