Entry-header image

Regulamin

REGULAMIN POBYTU W APARTAMENTACH

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich gości i osoby przebywające w apartamentach Trzy Sosny

2.Apartamenty TRZY SOSNY wynajmowane są na doby hotelowe.

Doba hotelowa trwa od godz. 16.00 pierwszego dnia pobytu do godz. 11.00 ostatniego dnia pobytu.

3.Gość określa okres pobytu w formularzu rezerwacyjnym ze stosownym wyprzedzeniem. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu, pod warunkiem, że gość zgłosi taką chęć opiekunowi obiektu do godz. 11.00 poprzedzającego dnia, w którym upływa termin najmu oraz gdy obiekt dysponuje wolnymi i nie zarezerwowanymi apartamentami.

4.Gość nie ma prawa przekazać zwalnianego przez siebie apartamentu innym osobom, nawet w przypadku, gdy nie upłynął okres pobytu, za który uiścił opłatę.

5.Apartamenty nie mogą być zajmowane przez więcej osób niż określono w regulaminie oraz w opisie pokoi na stronie internetowej apartamentu tj:

Apartamenty 2-3 osobowe (10, 11,12,27,28,29,44) –  Max 3 osoby, w tym przynajmniej jedna dorosła

Apartamenty 2-4 osobowe (12,22,32)  –  max. 4 osoby w tym przynajmniej jedna dorosła

Apartament Rodzinny Lux 2-4 osobowy (9) – max. 4 osoby w tym przynajmniej jedna dorosła Apartament Rodzinny VIP 4-6 osobowy (8) – max. 6 osób w tym przynajmniej jedna dorosła

6.Właściciel apartamentu–– zobowiązany jest do zapewnienia warunków pełnego wypoczynku gości oraz reakcji na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku w apartamentach

7..Goście zobowiązani są do utrzymywania porządku w części wspólnej obiektu – zwłaszcza do sprzątania po sobie.

8.Na terenie całego obiektu obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Niestosowanie się do tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego apartamentu gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1000 złotych.

9. W dniu wyjazdu prosimy o wyniesienie śmieci i nie pozostawianie naczyń w zlewie.

10.Osoby poniżej 18-go roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów, którzy ponoszą odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działań osób nieletnich.Opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo nieletnich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11.W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 7.00. W czasie trwania ciszy nocnej wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek takiego zachowywania się, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju innych gości.

12.W apartamentach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów zasilanych energią elektryczną niestanowiących wyposażenia pokoju (np. grzałki elektryczne, grzejniki).

13.W apartamentach zabrania się smażenia ryb, palenia świeczek i innych czynności mogących zniszczyć wyposażenie obiektu i/lub narazić życie i zdrowie gości i pracowników.

14.Obiekt nie gwarantuje dostępności łóżeczek dziecięcych – wymagana rezerwacja.Koszt za pobyt łóżeczko +pościel 100zł/

15.Obiekt nie zapewnia wyżywienia oraz nie dostarcza gościom żywności i napojów.

16.Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu Apartament Trzy Sosny w tym znajdujących się na terenie części wspólnej, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

17.Obiekt nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy gości w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego. Obiekt nie przechowuje pieniędzy, papierów wartościowych i innych cennych przedmiotów gości mających wartość materialną, naukową lub artystyczną.

18.Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu gość proszony jest o zamknięcie okien oraz drzwi apartamentu oraz wyłączenie wszelkich urządzeń elektrycznych.

19..Ogrzewanie podłogowe jest w każdym apartamencie. W łazience dodatkowe znajduje się grzejnik elektryczny. Apartamenty nie posiadają KLIMATYZACJI.

20.Obiekt zapewnia bezpłatny dostęp do1 miejsca parkingowe go na / 1 apartament) ,nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do gości.

21.Przedmioty pozostawione przez gościa w dniu wyjazdu w apartamencie (nie będące artykułami spożywczymi) zostaną odesłane na wskazany adres na koszt Gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, apartament przechowa te przedmioty przez 7 dni.

22.Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu.

23.Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być kierowane do pracownika obiektu podczas pobytu . Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest opłacenie całej należności za zarezerwowany  pobyt.

PRZEPISY DOTYCZĄCE REZERWACJI, MELDUNKU I ANULOWANIA REZERWACJI

1.Rezerwacji pobytu mogą dokonać jedynie osoby pełnoletnie.

2.Podczas składania rezerwacji poprzez elektroniczny system rezerwacji dostępny na stronie www.trzysosny.eu

– wybrać termin rezerwacji

– podać dane osobowe osoby dokonującej rezerwacji

– wybrać formę płatności przedpłaty i dokonać jej wpłaty.

3.Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata 50% wartości  lub 100% rezerwacji przelewem bankowym .Płatności należy dokonać w terminie podanym podczas rezerwacji. Brak wpłaty w uzgodnionym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.

Pozostałą kwotę można zapłacić na miejscu w dniu przyjazdu podczas meldunku.

4.W momencie, rezerwacji zostanie zarejestrowane w naszym systemie,udostępnione zostanie potwierdzenie utworzenia rezerwacji wraz z instrukcją wpłaty wymaganej przedpłaty. Jeżeli rezerwacja zostanie opłacona na podany adres e-mail zostanie wygenerowane potwierdzenie w formie elektronicznego vouchera lub nr rezerwacji.

 5.Nie wykorzystanie całości pobytu przez gościa, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

6. W dniu przyjazdu otrzymacie Państwo kody dostępu sms.

7Niesprzyjające warunki pogodowe , nie są podstawą do skracania czasu pobytu i zwrotu należności za niewykorzystany pobyt.

8.W celu anulowania lub zmian w dokonywanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją.

9.Podstawą do zameldowania gościa jest okazanie pracownikowi obiektu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, pracownik obiektu ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis. Osoba odpowiedzialna za apartamenty sprawdza w dniu przyjazdu lub w następnym dniu ilość osób podanych podczas składania rezerwacji.

10.Rozpoczęcie pobytu w Apartamentach Trzy Sosny  jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu przez Gościa.

11.Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych dane wprowadzone podczas procesu rezerwacji będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji .Rezerwującym przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji bądź żądania ich usunięcia.

12. Bez kosztowa anulacja rezerwacji jest możliwa wyłącznie do 14 dni przed przyjazdem.

13. Obiekt nie przyjmuje zwierząt