Entry-header image

Regulamin

REGULAMIN POBYTU W APARTAMENTACH

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich gości i osoby przebywające w apartamentach Trzy Sosny

2.Apartamenty TRZY SOSNY wynajmowane są na doby hotelowe.

Doba hotelowa trwa od godz. 16.00 pierwszego dnia pobytu do godz. 11.00 ostatniego dnia.

3.Gość określa okres pobytu w formularzu rezerwacyjnym ze stosownym wyprzedzeniem. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu, pod warunkiem, że gość zgłosi taką chęć opiekunowi obiektu do godz. 20.00 poprzedzającego dnia, w którym upływa termin najmu oraz gdy obiekt dysponuje wolnymi i nie zarezerwowanymi apartamentami.

4.Gość nie ma prawa przekazać zwalnianego przez siebie apartamentu innym osobom, nawet w przypadku, gdy nie upłynął okres pobytu, za który uiścił opłatę.

5.Apartamenty nie mogą być zajmowane przez więcej osób niż określono w regulaminie oraz w opisie pokoi na stronie internetowej apartamentu tj:

Apartamenty 2-3 osobowe (10, 11,12,27,28,29,44) –  Max 3 osoby, w tym przynajmniej jedna dorosła

Apartamenty 2-4 osobowe (12,22,32)  –  max. 4 osoby w tym przynajmniej jedna dorosła

Apartament Rodzinny Lux 2-4 osobowy (9) – max. 4 osoby w tym przynajmniej jedna dorosła Apartament Rodzinny VIP 4-6 osobowy (8) – max. 6 osób w tym przynajmniej jedna dorosła

6.Właściciel apartamentu–– zobowiązany jest do zapewnienia warunków pełnego wypoczynku gości oraz reakcji na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku w apartamentach

7..Goście zobowiązani są do utrzymywania porządku w części wspólnej obiektu – zwłaszcza do sprzątania po sobie.

8.Na terenie całego obiektu obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych. Niestosowanie się do tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego apartamentu gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1000 złotych.

9..Apartamenty przyjmują zwierzęta domowe do maks. 5 kg tylko w jednym z wyznaczonych apartamentów. Za zwierzaka obowiązuje dodatkowa opłata oraz kaucja w wys.300zł, zwrotna do 3 dni po wyjeździe. W przypadku nie zgłoszenia pobytu zwierzaka, apartamenty mają prawo odmówić pobytu bez zwrotu zaliczki za pobyt.

Pobyt Zwierzaka

 1. Opiekun zwierzęcia oświadcza, iż jest ono zdrowe oraz nie stwarza zagrożenia dla innych ludzi oraz zwierząt.
 2. Opiekun zwierzęcia zobowiązuje się do posiadania odpowiedniego wyposażenia np.: smycz, kaganiec, obroża, legowisko, kuweta, miski na karmę i wodę, żwiru, woreczków na odchody, etc.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie galanterii hotelowej (pościel, ręczniki) na potrzeby zwierząt.
 4. Zabronione jest przebywanie zwierząt na łóżkach i sofach, a także załatwianie potrzeb fizjologicznych w obrębie pokoju oraz pozostałych wnętrz hotelowych.
 5. Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z czyszczeniem lub naprawą wnętrz pokoju oraz pozostałych wnętrz apartamentu (w tym wykładziny, materacy lub innego wyposażenia). Wycena szkód dokonywana jest przez osobę zarządzającą apartamentem
 6. Pełna odpowiedzialność finansowa i prawna za szkody na osobach, mieniu Gości i Hotelu wyrządzone przez zwierzę, spoczywa na jego Opiekunie.
 7. Zwierzęta mogą przebywać jedynie w wyznaczonych strefach.Wyjątek stanowi pies przewodnik.
 8. Zwierzęta na terenie części wspólnych hotelu mogą przebywać wyłącznie na smyczy.
 9. Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do sprzątania po nim – w pokoju, częściach wspólnych oraz na terenie otaczającym obiekt.
 10. Zwierzę nie może zakłócać pobytu i spokoju innych Gości.
 11. W przypadku powtarzających się skarg ze strony innych Gości lub personelu,zastrzegamy sobie prawo do interwencji. Jeżeli próba kontaktu z Właścicielem nie doprowadzi do rozwiązania problemu, apartament zastrzega sobie prawo do:
  – wejścia do pokoju w towarzystwie odpowiednich służb oraz transport zwierzęcia do najbliższego schroniska na koszt właściciela,
  – wcześniejszego zakończenia pobytu Gościa oraz wydaleniem z hotelu.

10.Osoby poniżej 18-go roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów, którzy ponoszą odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działań osób nieletnich.Opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo nieletnich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11.W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 7.00. W czasie trwania ciszy nocnej wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek takiego zachowywania się, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju innych gości.

12.W apartamentach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów zasilanych energią elektryczną niestanowiących wyposażenia pokoju (np. grzałki elektryczne, grzejniki).

13.W apartamentach zabrania się smażenia ryb, palenia świeczek i innych czynności mogących zniszczyć wyposażenie obiektu i/lub narazić życie i zdrowie gości i pracowników.

14.Obiekt nie gwarantuje dostępności łóżeczek dziecięcych – wymagana rezerwacja.Koszt za dobę 40zł/

15.Obiekt nie zapewnia wyżywienia oraz nie dostarcza gościom żywności i napojów.

16.Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu Apartament Trzy Sosny w tym znajdujących się na terenie części wspólnej, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

17.Obiekt nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy gości w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego. Obiekt nie przechowuje pieniędzy, papierów wartościowych i innych cennych przedmiotów gości mających wartość materialną, naukową lub artystyczną.

18.Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu gość proszony jest o zamknięcie okien oraz drzwi apartamentu oraz wyłączenie wszelkich urządzeń elektrycznych. Osoba oddelegowana do zarządzania obiektem posiada klucz zapasowy i upoważniona jest do wstępu do udostępnionego apartamentu w celu wykonania poniższych czynności w przypadku wystąpienia opadów deszczu, burzy.

19..Ogrzewanie podłogowe jest w każdym apartamencie. W łazience dodatkowe znajduje się grzejnik elektryczny. Apartamenty nie posiadają KLIMATYZACJI.

20.Obiekt zapewnia bezpłatny dostęp do miejsca parkingowego (1 miejsce parkingowe / 1 apartament) oraz nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do gości.

21.Przedmioty pozostawione przez gościa w dniu wyjazdu w apartamencie (nie będące artykułami spożywczymi) zostaną odesłane na wskazany adres na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, apartament przechowa te przedmioty przez 7 dni.

22.Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu,wyrządził szkodę w mieniu obiektu, zakłócił spokojny pobyt gości lub wyrządził szkodę innym gościom, pracownikom obiektu lub osobom przebywającym na terenie obiektu

23.W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza.Osoba taka będzie zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.

24.Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być kierowane do pracownika obiektu podczas pobytu . Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest opłacenie całej należności za zarezerwowany  pobyt.

PRZEPISY DOTYCZĄCE REZERWACJI, MELDUNKU I ANULOWANIA REZERWACJI

1.Rezerwacji pobytu mogą dokonać jedynie osoby pełnoletnie.

2.Podczas składania rezerwacji poprzez elektroniczny system rezerwacji dostępny na stronie www.trzysosny.eu

– wybrać termin rezerwacji

– podać dane osobowe osoby dokonującej rezerwacji

– wybrać formę płatności przedpłaty i dokonać jej wpłaty.

3.Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata 50% wartości  lub 100% rezerwacji przelewem bankowym .Płatności należy dokonać w terminie podanym podczas rezerwacji. Brak wpłaty w uzgodnionym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.

Pozostałą kwotę można zapłacić na miejscu w dniu przyjazdu podczas meldunku.

4.W momencie, kiedy rezerwacja zostanie zarejestrowane w naszym systemie, poprzez e-mail udostępnione zostanie potwierdzenie utworzenia rezerwacji wraz z instrukcją wpłaty wymaganej przedpłaty. Jeżeli rezerwacja zostanie opłacona na podany adres e-mail zostanie wygenerowane potwierdzenie w formie elektronicznego vouchera lub nr rezerwacji.

 5.Nie wykorzystanie całości pobytu przez gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

6. W dniu przyjazdu otrzymacie Państwo kody dostępu sms.

7.Pogoda i inne zdarzenia niewynikające z winy właściciela obiektu, nie są podstawą do skracania czasu pobytu i zwrotu należności za niewykorzystany pobyt.

8.W celu anulowania lub zmian w dokonywanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją.

9.Podstawą do zameldowania gościa jest okazanie pracownikowi obiektu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, pracownik obiektu ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis. Osoba odpowiedzialna za apartamenty sprawdza w dniu przyjazdu lub w następnym dniu ilość osób podanych podczas składania rezerwacji.

10.Rozpoczęcie pobytu w Apartamentach Trzy Sosny  jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu przez Gościa.

11.Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych dane wprowadzone podczas procesu rezerwacji będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych. Rezerwującym przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji bądź żądania ich usunięcia.

12. Bezkosztowa anulacja rezerwacji jest możliwa wyłącznie do 14 dni przed przyjazdem.